Värmeverket i Kungälv

Värmeverket i Kungälv

Bakgrund:

Värmeverket i Kungälv ägs av Kungälv Energi AB och använder sig av biopannor för att producera fjärrvärme till kommunen. Kungälv satsar på att vara 100% fossilfria där en investering i en ORC passar utmärkt för en fossilfri elproduktion. Med investeringen i ett ORC-system bidrar Kungälv till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 560 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 3080 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 2772 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Kungälv Energi AB
Ort: Kungälv
Befintlig panna: 10,5 MW
Bränsle: Biobränsle
Värmeproduktion: 72,2 GWh/år
Temp pannkrets: 150 °C
Temp fjv-retur: 48 °C
Againitys leverans: ORC AT500
Förväntad elproduktion: 3080 MWh/år