Värmeverket i Finspång

Värmeverket i Finspång

Bakgrund:

Finspångs Tekniska Verk AB äger värmeverket i Finspång som förser orten med fjärrvärme. Värmeverket består av en avfallsförbränningsanläggning, där avfall som blir kvar efter materialåtervinning tas om hand och förbränns i en 10 MW avfallseldad panna. Verksamheten har som utgångspunkt att använda sig av klimatvänliga processer och för att utveckla sitt arbete mot ett hållbart energisystem valde Finspångs Tekniska att investera i en ORC-turbin.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 450 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 2 490 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 2 200 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.


Ägare: Finspångs Tekniska Verk AB
Ort: Finspång
Befintlig panna: 10 MW
Bränsle: Avfall
Värmeproduktion: 82 GWh/år
Temp pannkrets: 150°C
Temp fjv-retur: 50°C
Againitys leverans: ORC AT500
Förväntad elproduktion: 2 490 MWh/år