Värmeverket i Gislaved

Värmeverket i Gislaved

Bakgrund:

Gislaved Energi AB äger fjärrvärmeanläggningen i Mossarp, som består av en skogsfliseldad 5 MW hetvattenpanna. För att minska sina interna elkostnader och samtidigt ta ett kliv i en klimatsmart riktning valde Gislaved Energi AB att investera i en ORC-turbin som möjliggör för hållbar, lokal elproduktion.  

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 200 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 770 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 690 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Gislaved Energi AB har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Gislaved Energi AB
Ort: Mossarp
Befintlig panna: 5 MW
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 31 GWh/år
Temp pannkrets: 123°C
Temp fjv-retur: 50°C
Againitys leverans: ORC AT200
Förväntad elproduktion: 770 MWh/år