Värmeverket i Gamleby

Värmeverket i Gamleby

Bakgrund:

Värmeverket i Gamleby ägs av Västervik Miljö och Energi AB, som de senaste åren satsat på en modernisering av värmeverket för att möjliggöra för en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion. I samband med detta valde Västervik Miljö och Energi att investera i en ORC-turbin som kopplas till en ny fliseldad 5 MW hetvattenpanna. Investeringen bidrar inte bara med minskade el- och nätkostnader, utan kommer också hjälpa verksamheten att nå sitt mål att bli klimatneutrala år 2030. 

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 90 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 350 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 315 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Västervik Miljö och Energi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Västervik Miljö och Energi AB
Ort:
Gamleby
Befintlig panna:
5 MW
Bränsle:
Flis
Värmeproduktion:
30 GWh/år
Temp pannkrets:
140°C
Temp fjv-retur:
55°C
Againitys leverans:
ORC AT100
Förväntad elproduktion:
350 MWh/år

Från värme till kraftvärme – 3 snabba frågor med Tommy Fridlund och Dennis Lindgren på Västervik Miljö och Energi AB

1. Vad var anledningen till att ni valde att investera i en ORC-turbin?

När vi byggde om anläggningen så gjorde vi den helt fossilfri och då passade det bra att även komplettera med elproduktion.

2. Vilka reaktioner har ni fått kring projektet?

Internt har vi bara fått bra reaktioner och det har inte blivit något extra jobb för vår del. Det känns också tryggt och skönt att ORC-systemet är övervakat av er.
 
3. Hur ser (värmebolag) Västervik Miljö och Energi på elproduktionen?

Personligen tycker jag att det är ett jättebra komplement när man ändå har en anläggning som står. Det vi producerar täcker det som vi förbrukar vilket gör att man belastar elnätet betydligt mindre.