Värmeverket i Gamleby

Värmeverket i Gamleby

Bakgrund:

Värmeverket i Gamleby ägs av Västervik Miljö och Energi AB, som de senaste åren satsat på en modernisering av värmeverket för att möjliggöra för en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion. I samband med detta valde Västervik Miljö och Energi att investera i en ORC-turbin som kopplas till en ny fliseldad 5 MW hetvattenpanna. Investeringen bidrar inte bara med minskade el- och nätkostnader, utan kommer också hjälpa verksamheten att nå sitt mål att bli klimatneutrala år 2030. 

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 90 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 350 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 315 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Västervik Miljö och Energi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Västervik Miljö och Energi AB
Ort:
Gamleby
Befintlig panna:
5 MW
Bränsle:
Flis
Värmeproduktion:
30 GWh/år
Temp pannkrets:
140°C
Temp fjv-retur:
55°C
Againitys leverans:
ORC AT100
Förväntad elproduktion:
350 MWh/år