Perstorp värmeverk

Ägare: Perstorp Fjärrvärme AB
Ort: Perstorp, Sverige
Befintlig panna: 12 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 37 GWh/år
Temp pannkrets: 132 °C
Temp fjv-retur: 54 °C
Againitys leverans: ORC AT200
Max kapacitet: 250 kW
Förväntad elproduktion: 1350 MWh el/år

Elverum värmeverk

Ägare: Eidsiva Bioenergi AS
Ort: Elverum, Norge
Befintlig panna: 10 MW hetvatten
Bränsle: Returträ
Värmeproduktion: 55 GWh/år
Temp pannkrets: 160 °C
Temp fjv-retur: 62 °C
Againitys leverans: ORC AT400
Max kapacitet: 450 kW
Förväntad elproduktion: 2100 MWh el/år

Högsby värmeverk

Ägare: Högsby Energi AB
Ort: Högsby, Sverige
Befintlig panna: 4 MW hetvatten
Bränsle: Skogsflis
Värmeproduktion: 10,4 GWh/år
Temp pannkrets: 130 °C
Temp fjv-retur: 40 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 250 MWh el/år

Häradsuddens deponi

Ägare: Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
Ort: Norrköping, Sverige
Värmekälla: Hetvatten från gaspanna + gasturbiner
Bränsle: Deponigas
Againitys leverans: Gaspanna + ORC AT100
Max kapacitet: 120 kW

Moheda värmeverk

Ägare: Alvesta Energi AB
Ort: Moheda, Sverige
Befintlig panna: 6 MW hetvatten
Bränsle: Skogsflis
Värmeproduktion: 13,2 GWh/år
Temp pannkrets: 115 °C
Temp fjv-retur: 50 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 170 MWh el/år

Finspångs Tekniska omvandlar avfall till elektricitet med hjälp av ORC-turbin från Againity

Pressrelease 5 maj 2020

Finspångs Tekniska omvandlar avfall till elektricitet med hjälp av ORC-turbin från Againity

Med fortsatt hållbarhetsfokus investerar nu Finspångs Tekniska i en ORC-turbin för att generera elektricitet på den befintliga avfallsförbränningsanläggningen. Installationen är banbrytande inom energiåtervinning från avfall och gör Finspångs Tekniska till innehavare av Sveriges första avfallseldade kraftvärmeverk med turbin under 0,5 MW elektrisk effekt.

– ­Målet med den nya ORC-turbinen är att generera el med hjälp av den överskottsenergi som bildas vid avfallsförbränningen och den nya installationen förväntas bidra till att täcka ca 60% av vårt eget elbehov, säger Peter Selleby, chef Energi på Finspångs Tekniska.

Klimatvänliga processer

Finspångs Tekniska har som utgångspunkt att i verksamheten använda sig utav klimatvänliga processer och på ett hållbart sätt producera värme till fjärrvärmenätet. På den befintliga avfallsanläggningen finns en 10 MW avfallseldad panna där det avfall som blir kvar efter materialåtervinning tas om hand och nyttjas för lokal energiåtervinning till Finspångs invånare.

Investerar i ett hållbart energisystem
För att ytterligare utveckla sitt arbete mot ett hållbart energisystem har Finspångs Tekniska nu valt att ingå ett nära samarbete med norrköpingsbolaget Againity och investera i en ORC-turbin. Därmed kompletteras den befintliga värmeproduktionen med produktion av el. ORC-turbinen nyttjar hetvatten från avfallspannan och har en maximal kapacitet på 450 kW el vilket gör anläggningen till det första småskaliga kraftvärmeverket i Östergötland. Investeringen innebär rejält minskade elkostnader och ett tillskott i Finspångs Tekniska befintliga portfölj av egenproducerad el.

Vi tycker det är riktigt kul med det här projektet som både innebär en installation här på hemmaplan i Östergötland och att vi samtidigt går in på ett nytt marknadssegment med avfallspannor, säger David Frykerås, VD på Againity. – Vi tackar så mycket för förtroendet att få uppgradera Finspångs värmeverk till kraftvärmeverk.

Tillverkar sin 19:e ORC-turbin
Det robusta turbinsystemet har utvecklats och patenterats av det norrköpingsbaserade bolaget Againity. Bolaget har sedan 2013 tillverkat och erbjudit modulbaserade ORC-system för elproduktion från lågvärdig värme. En vanlig applikation är värmeverk där hetvatten från en flis- eller avfallspanna förser ORC-anläggningen med värme som delvis konverteras till el. Övrig värmeenergi överförs till fjärrvärmenätet och på så sätt är anläggningens totala systemverkningsgrad mycket hög. ORC-turbinen som installeras i Finspång blir den 19:e som Againity tillverkar. Utöver pannan i Finspång är just nu ytterligare fem pannor på väg att kompletteras med Againitys ORC-turbiner runtom i Sverige.

Värmeverket, Finspångs Tekniska.Againitys 0,5 MW ORC-system av samma modell som installeras i Finspång under hösten.

Ladda ner press releasen som PDF här: Finspångs Tekniska omvandlar avfall till elektricitet med hjälp av ORC-turbin från Againity

Kontaktuppgifter:

Peter Selleby, Finspångs Tekniska
0730-38 97 91 peter.selleby@finspangstekniska.se
www.finspangstekniska.se

Elin Ledskog, Againity AB
0705-29 32 23 elin.ledskog@againity.com
www.againity.se

Tack Ystad Energi AB för förtroendet att leverera tre ORC-system med total installerad effekt på 750 kW

“Vi vill rusta oss för att bli mer självförsörjande och lösa vårt eget behov av el. Vi såg att Againitys lösning är väldigt intressant och vi har sett att driftdata och tillgänglighet håller. Vi får en lokal grön fossilfri elproduktion.”


Tack Vinko Culjak och Ystad Energi AB för förtroendet att leverera tre ORC-system med total installerad effekt på 750 kW. Vi på Againity är glada att få arbeta med ett bolag som verkligen ligger i framkant inom fossilfri energiproduktion!

Länk till artikel i Bioenergitidningen:

https://bioenergitidningen.se/teknik-utrustning/helt-fossilfri-ren-biovarme-och-snart-egen-vaderoberoende-biokraftproduktion-for-ystad-energi

Stort intresse för nyinvigt kraftvärmeverk i Moheda

Intresset var stort när Alvesta Energi AB anordnade studiebesök på värmeverket i Moheda som numera kan titulera sig kraftvärmeverk.

Under studiebesöket fick deltagare från runtom i landet möjlighet att ställa frågor och lära sig mer om Alvesta Energis nya ORC-turbin. Turbinen möjliggör lokal elproduktion med hjälp av hetvatten från den befintliga pannan som eldas med lokal träflis, en restprodukt från sågverket på grannfastigheten.

Det var under hösten 2019 som ORC-turbinen kopplades in och driftsattes på värmeverket i Moheda vilket gjorde Alvesta Energi först i Småland med småskalig kraftvärme. Investeringen innebär att anläggningen kan producera ca 170 MWh el per år utöver den värme som redan produceras till fjärrvärmenätet i Moheda.

Vi ser investeringen i ORC-turbinen som ett steg att utöver värme även producera el via lokalt biobränsle på ett kostnadseffektivt sätt i vårt värmeverk i Moheda,, säger Mats Karlsson, VD för Alvesta Energi AB. Därmed kan vi bidra med småskalig, lokal och väderoberoende elproduktion till vårt gemensamma elsystem.

Idag saknar ungefär 400 värmeverk i Sverige elproduktion och det är allt fler energibolag som väljer att gå i Alvesta Energis fotspår och uppgradera sina värmeverk till kraftvärmeverk, en investering som gynnar både plånboken och klimatet.

Vi är glada att Alvesta Energi väljer att ligga i framkant och visa att även mindre värmeverk kan vara med och bidra till mer förnybar baskraft”, säger Elin Ledskog, försäljningsansvarig på Againity. ”Tillsammans möjliggör vi spridningen av ny, energieffektiv teknik som krävs när vi nu ställer om till ett mer klimatsmart samhälle.

Kontakt:

Elin Ledskog, försäljningsansvarig på Againity AB: 0705-29 32 23, elin.ledskog@againity.com, www.againity.se

Mats Karlsson, VD på Alvesta Energi AB: 0472-15 199, mats.karlsson@alvestaenergi.se, www.alvestaenergi.se

Solör Bioenergi utökar sin gröna elproduktion

Efter förra årets turbininstallation på Hörbys värmeverk väljer Solör Bioenergi nu att komplettera med ytterligare två ORC-turbiner för lokal elproduktion från biobränsle. Denna gång på de något större värmeverken i Svenljunga och Vilhelmina.

Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, ser fram emot mer grön elproduktion på Solör Bioenergis anläggningar.

Fantastiskt att vår anläggning i Svenljunga kan producera förnybar el som sedan förbrukas lokalt, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst. Detta är bara början. Framöver ser vi ORC-turbiner på ännu fler av våra värmeverk.

Solör Bioenergi finns på över 137 platser i huvudsakligen Sverige och Norge och är en ledande aktör inom förnybar energi från biobränslen. Tillsammans med Norrköpingsbolaget Againity bestämde sig Solör Bioenergi under våren 2018 att uppgradera Hörbys värmeverk till kraftvärmeverk för att både minska sina energikostnader och bidra med mer förnybar och väderoberoende elproduktion i en region som lider allt större brist på lokal och pålitlig baskraft. Efter ett år med elproduktion i Hörby väljer Solör Bioenergi nu att fortsätta installera ORC-turbiner på sina värmeverk. Näst på tur är värmeverken i Svenljunga och Vilhelmina som kompletteras med ORC-turbiner med 315 respektive 250 kW installerad generatoreffekt.

Efter dessa installationer kommer Solör Bioenergi att bidra med ca 2,6 GWh biobränslebaserad baskraft per år från sina tre småskaliga kraftvärmeverk. Det motsvarar en minskning av 2360 ton koldioxidutsläpp per år vid ersättning av fossil el från kol i vårt europeiska elnät, vilket kan jämföras med utsläppen från en bensindriven personbil som kör 1500 varv runt jorden.

I Svenljunga är det en returträeldad ångpanna som kompletteras med elproduktion och i Vilhelmina är det en fliseldad hetvattenpanna. Värmeverket i Vilhelmina blir nu först i Norrland med småskalig kraftvärme, men förmodligen inte det sista. Idag finns fortfarande 400 värmeverk i Sverige som saknar elproduktion eftersom tidigare tillgänglig teknik inte varit tillräckligt kostnadseffektiv annat än på de största värmeverken.

Det känns bra att tekniken utvecklas så att småskalig elproduktion kan appliceras i fjärrvärmeproduktionen här i Vilhelmina, säger Tore Sundqvist, regionchef Solör Bioenergi Nord. Det gör att vi blir mer självförsörjande och vår produktion blir ännu mer klimatneutral samtidigt som vi minskar el- och effektbehovet i våra lokala elnät.

Värmeverket i Svenljunga uppgraderas under våren till kraftvärmeverk.

Med den nya ORC-tekniken från Againity väljer allt fler svenska kommuner och företag att komplettera sina hetvatten- och ångpannor för att minska elkostnader och samtidigt komma närmare dagens uppsatta energi- och klimatmål.

Att Solör Bioenergi ger oss förtroendet att bygga två maskiner till efter ett års samarbete är vi väldig glada för. Vi ser fram emot att fortsätta den långsiktiga relation som vi har, säger David Frykerås, VD på Againity. Solör Bioenergi är ett föredöme där de som en privat aktör är så framsynt och tar sin del av ansvaret för den eleffektsituation som råder i Sverige idag.

Kontakt:

Tore Sundqvist, Regionchef Nord, Solör Bioenergi, +46 (0)70-223 42 13, tore.sundqvist@solorbioenergi.com

Nicklas Eld, Regionchef Väst, Solör Bioenergi, +46 (070-999 30 62, nicklas.eld@solorbioenergi.com

Elin Ledskog, Försäljningschef, Againity, +46 (0)70-529 32 23, elin.ledskog@againity.com

Eidsiva blir först i Norge med ORC-turbin på värmeverk

Againity kommer under vintern att leverera sin första ORC-turbin till Norge. Det är det norska energibolaget Eidsiva Bioenergi som valt att uppgradera sitt värmeverk i Elverum till kraftvärmeverk och på så sätt bidra till ett mer klimatsmart och miljömässigt hållbart samhälle.

Vi tackar för förtroendet och är glada att Eidsiva väljer att investera i innovativ teknik för ökad förnybar elproduktion som så väl behövs i vårt europeiska elnät, säger Elin Ledskog, försäljningsansvarig på Againity AB. Med en första referensanläggning i Norge hoppas vi kunna inspirera fler norska värmebolag att följa i Eidsivas fotspår och uppgradera sina värmeverk till kraftvärmeverk.

Turbinen konverterar delar av hetvattnet från värmeverkets befintliga panna till elektricitet och kommer ha en installerad effekt på 0,5 MW el. Pannan som levererades av Jernforsen år 2016 har en installerad effekt på 10 MW och eldas med returträ. Genom att nyttja delar av det förnybara bränslet till el så kommer Eidsiva att bidra med minskade koldioxidutsläpp motsvarande över 1800 ton per år genom att ersätta fossil el från kol i det europeiska elnätet.

Med dagens stigande el- och nätkostnader blir det alltmer lönsamt även för små och medelstora värmeverk att kombinera sin värmeproduktion med elproduktion. I Sverige byggs nu den 15:e ORC-turbinen och intresset ökar även i Norge och andra delar av Norden och Baltikum. De ekonomiska och miljömässiga vinsterna av dessa system gör att ORC-turbiner har potential att utgöra ett betydande steg mot mer förnybar och väderoberoende el, även på global skala.

Elverum Fjernvarmesentral

Om ORC-tekniken
Turbinsystemet bygger på tekniken Organic Rankine Cycle som gör det möjligt att utnyttja lågtempererade värmeflöden för att utvinna elektricitet. En av de största fördelarna med kraftvärme är att det är väderoberoende och till skillnad från andra förnybara energikällor producerar som mest el under vintern när behovet av el är som störst. Dessutom sker elproduktionen lokalt vilket minskar transmissionsförluster såväl som lokal kapacitetsbrist i våra elnät.