Againity

Againity satsar på tillväxt med stöd av Europeiska unionen

Againity har fått stöd från Europeiska unionen för tre tillväxtprojekt inom internationalisering, digitalisering samt programvaruutveckling under 2022-2023. Vi tackar för möjligheten och ser fram emot att fortsätta arbetet för en stark tillväxt inom grön elproduktion!

Againity på Fjernvarmedagene Urban Energi i Norge

Fjernvarmedagene Urban Energi 2023 tog plats den 8-9 november 2023 på Radisson Blu i Oslo och vi var på plats för att presentera vår ORC-lösning för nya kunder och organisationer. Vi fick även möjligheten att bli intervjuade av den norska tidningen EnergiAktuellt som skrev två artiklar om oss, se länkar nedan:

https://www.energiaktuelt.no/-stort-potensial-for-kraftproduksjon-fra-orc.6643792-575506.html

https://www.energiaktuelt.no/oensker-at-alle-fjernvarmeanlegg-i-norge-skal-produsere-stroem.6643793-575506.html

Jokkmokks Värmeverk AB satsar på energi med innovativ ORC-teknik från Againity

Som en aktör inom hållbar energiproduktion, har Jokkmokks Värmeverk AB framtidsinvesterat i en toppmodern ORC-turbin från Againity. Denna strategiska satsning markerar ett viktigt steg mot en grönare och mer kostnadseffektiv energiframtid.

Ekonomisk och miljömässig fördel

Med en förväntad årlig besparing ger investeringen en payofftid på endast 8 år. Detta innebär inte bara en ekonomisk effektivitet för Jokkmokks Värmeverk utan också en betydande miljöfördel genom minskad elanvändning och lägre koldioxidutsläpp. 

Bidrag till en hållbar framtid

Genom att använda lokal biobränslebaserad fjärrvärme reducerar Jokkmokks Värmeverk efterfrågan på el och bidrar därmed till att minska användningen av europeisk marginalel. Deras investering i Againitys ORC-turbin är ett tydligt steg mot en hållbar framtid, där de aktivt bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Besök gärna www.jokkmokksvarmeverk.se

Againity har nu sålt över 50 ORC-turbiner

Pressmeddelande 2023-10-26 Againity, en ledande aktör inom ORC (Organic Rankine Cycle) teknologin på värmeverk, har nu sålt över 50 ORC-turbiner, något som återspeglar den växande efterfrågan på hållbar och lokal elproduktion i Europa.

Sedan Againity grundades 2013 finns nu ORC-turbinerna i sex olika länder och har implementerats hos totalt 34 värmeverk runt om i Sverige. Företaget har succesivt utökat sin globala närvaro och senaste åren visar stabil tillväxt med nya partnerskap och referenser till följd av behovet att integrera mer planerbar el i samhället.

Vi ser nu att det blir ännu mer viktigt med ökad planerbar elproduktion. Där har vi en möjlighet att med hjälp av våra ORC-turbiner tillföra baskraft på ett mycket effektivt sätt under vinterhalvåret då det behövs som bäst. Vi är mycket glada att så många av våra värmeverk har upptäckt denna möjlighet att både bidra till ett mer robust elnät, och samtidigt sänka sina driftkostnader för en mer konkurrenskraftig fjärrvärme.” säger David Frykerås, VD på Againity AB.

Förutom Sverige har Baltikum blivit en betydande marknad för Againity. Under det senaste året har företaget etablerat sina första referenser i både Litauen och Estland, inklusive en order på fyra ORC-turbiner med en maximal kapacitet på 0,5 MW vardera. Dessa kommer att installeras vid befintliga hetvattenpannor i Vilnius.

I Sverige har både befintliga och nya kunder valt att uppgradera sina värmeverk till kraftvärmeverk. I dagsläget levererar Againity i snitt två nya ORC-turbiner i månaden, och efterfrågan är fortsatt stark, då många ser fördelarna med att minska sitt beroende av det fluktuerande elpriset genom att producera sin egen el.

”Vår ORC har tre förinställda driftlägen: täcka vår egenanvändning, producera maximalt samt avstängd. Det gör livet lätt att leva oavsett elpris.” säger Ola Thorson, Affärsområdeschef Värme på Kungälv Energi AB.

Den installerade effekten ligger nu totalt på ca 12 MW där förväntad produktion ligger på ca. 80 GWh el årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 72 000 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.

För att tillgängliggöra mer Eleffekt i syftet att möjliggöra framtida etableringar i Eskilstuna kommun så passar en ORC utmärkt in när vi nu bygger ut vårt närvärmenät i Eskilstuna Logistikpark med ny fastbränslepanna.” säger Lotta Lejdberg, Affärsområdeschef Energi på ESEM – Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Againity fortsätter att möta den ökande efterfrågan på grön elproduktion och strävar efter att erbjuda pålitliga ORC-lösningar som gynnar både kunder och miljön. Idag finns det över 400 värmeverk i Sverige som saknar elproduktion och genom att uppgradera dessa till kraftvärmeverk så kan vi tillsammans öka energieffektiviseringen och stärka energisektorn i samhället!

För mer information besök Againity webbplats på www.againity.com, eller vänligen kontakta:

David Frykerås, VD
david.frykerås@againity.com
Againity AB

Värmeverket i Kungälv

Bakgrund:

Värmeverket i Kungälv ägs av Kungälv Energi AB och använder sig av biopannor för att producera fjärrvärme till kommunen. Kungälv satsar på att vara 100% fossilfria där en investering i en ORC passar utmärkt för en fossilfri elproduktion. Med investeringen i ett ORC-system bidrar Kungälv till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 560 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 3080 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 2772 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Kungälv Energi AB
Ort: Kungälv
Befintlig panna: 10,5 MW
Bränsle: Biobränsle
Värmeproduktion: 72,2 GWh/år
Temp pannkrets: 150 °C
Temp fjv-retur: 48 °C
Againitys leverans: ORC AT500
Förväntad elproduktion: 3080 MWh/år

Värmeverket i Eskilstuna

Bakgrund:

Fjärrvärmen i Eskilstuna ägs av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM). ESEM valde att bygga ut sitt värmeverk med en ny panna och valde i samband med detta att investera i ett ORC-system för att minska sin elkostnad och belastning på det lokala elnätet.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 99,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 355 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 320 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el. ESEM valde även att teckna serviceavtal med Againity för minimalt underhåll och för att säkra en lång livstid av ORC-systemet.


Ägare: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Ort: Eskilstuna
Befintlig panna: 3 MW
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 12,5 GWh/år
Temp pannkrets: 125 °C
Temp fjv-retur: 46 °C
Againitys leverans: ORC AT100
Förväntad elproduktion: 355 MWh/år

Värmeverket i Paneriškių, Litauen

Bakgrund:

Idex Baltic är verksamma i Litauen och är den största oberoende värmeproducenten i landet. Idex valde att komplettera två av deras värmeverk i Vilnius med ORC, ett av dessa är Paneriškių värmeverk. Värmeverket drivs av biobränslepannor med material som flis och skogsrester som bränsle. För att kunna producera sin egen el och samtidigt arbeta mot ett mer klimatsmart samhälle valde Idex att komplettera värmeverket med ORC-system.

Vår lösning:

Till värmeverket i Paneriškių levererade Againity två automatiserade ORC-system med en total maximal kapacitet på 800 kW elproduktion. ORC-systemen möjliggör elproduktion från biopannornas hetvatten. Paneriškių värmeverk förväntas totalt producera 3885 MWh årligen, motsvarande 3497 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Idex Baltic UAB
Ort: Paneriškių, Litauen
Befintlig panna: Biopannor
Värmeproduktion: 131 GWh/år
Temp pannkrets: 128 °C
Temp fjv-retur: 54 °C
Againitys leverans: 2 x ORC AT500
Förväntad elproduktion: 3885 MWh/år

Värmeverket i Pakalniškių, Litauen

Bakgrund:

Idex Baltic är verksamma i Litauen och är den största oberoende värmeproducenten i landet. Idex valde att komplettera två av deras värmeverk i Vilnius med ORC, ett av dessa är Pakalniškių värmeverk. Värmeverket drivs av biobränslepannor med material som flis och skogsrester som bränsle. För att kunna producera sin egen el och samtidigt arbeta mot ett mer klimatsmart samhälle valde Idex att komplettera värmeverket med ORC-system.

Vår lösning:

Till värmeverket i Paneriškių levererade Againity två automatiserade ORC-system med en total maximal kapacitet på 800 kW elproduktion. ORC-systemen möjliggör elproduktion från biopannornas hetvatten. Totalt för Pakalniškių värmeverk förväntas systemet producera 2870 MWh årligen vilket motsvarar 2591 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Idex Baltic UAB
Ort: Pakalniškių, Litauen
Befintlig panna: Biopannor
Värmeproduktion: 106 GWh/år
Temp pannkrets: 128 °C
Temp fjv-retur: 54 °C
Againitys leverans: 2 x ORC AT500
Förväntad elproduktion: 2870 MWh/år

Värmeverket i Skurup

Bakgrund:

Värmeverket i Skurup ägs av Solör Bioenergi AB. Värmeverket eldar till största del biobränslen som bland annat består av träflis och pellets. Värmeverket valde att komplettera sin anläggning med ett ORC-system för att minska sina interna elkostnader genom egen elförsörjning och samtidigt sikta mot ett mer klimatsmart och hållbart samhälle.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 75 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från pannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 396 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 356 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Solör bioenergi AB (tidigare Lantmännen Agrovärme AB)
Ort: Skurup
Befintlig panna: Biopanna
Värmeproduktion: 29,9 GWh/år
Temp pannkrets: 116 °C
Temp fjv-retur: 55 °C
Againitys leverans: ORC AT100
Förväntad elproduktion: 396 MWh/år

Avfallsförbränningsanläggning i Tallinn, Estland

Bakgrund:

Byggnationen av fjärrvärmenätet i Karlskrona påbörjades år 1990. Gullberna värmeverk är ett av tre fjärrvärmeverk ägt av Affärsverken Karlskrona AB som valdes att kompletteras med ett ORC-system. Investeringen i ORC-systemet har hjälpt Affärsverken Karlskrona i energiomställningen mot förnybar grön energi. Anläggningen är numera självförsörjande på el med hjälp av elproduktion från ORC-systemet vilket samtidigt hjälper till med att minska belastningen på det lokala elnätet.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med maximal kapacitet på 355 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion av värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 1330 MWh årligen, motsvarande 1200 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Bio Mobitek OÜ
Ort: Tallinn, Estland
Befintlig panna: 2 MW
Bränsle: Avfall
Värmeproduktion: 17,6 GWh/år
Temp pannkrets: 120 °C
Temp fjv-retur: 30 °C
Againitys leverans: ORC AT100
Förväntad elproduktion: 760 MWh/år

Gullberna värmeverk i Karlskrona

Bakgrund:

Byggnationen av fjärrvärmenätet i Karlskrona påbörjades år 1990. Gullberna värmeverk är ett av tre fjärrvärmeverk ägt av Affärsverken Karlskrona AB som valdes att kompletteras med ett ORC-system. Investeringen i ORC-systemet har hjälpt Affärsverken Karlskrona i energiomställningen mot förnybar grön energi. Anläggningen är numera självförsörjande på el med hjälp av elproduktion från ORC-systemet vilket samtidigt hjälper till med att minska belastningen på det lokala elnätet.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med maximal kapacitet på 355 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion av värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 1330 MWh årligen, motsvarande 1200 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Affärsverken Karlskrona AB
Ort: Karlskrona
Befintlig panna: 12 MW
Bränsle: Biobränsle
Värmeproduktion: 43,3 GWh/år
Temp pannkrets: 142 °C
Temp fjv-retur: 53 °C
Againitys leverans: ORC AT500
Förväntad elproduktion: 1330 MWh/år