Againity

Againity satsar på tillväxt med stöd av Europeiska unionen

Againity har fått stöd från Europeiska unionen för tre tillväxtprojekt inom internationalisering, digitalisering samt programvaruutveckling under 2022-2023. Vi tackar för möjligheten och ser fram emot att fortsätta arbetet för en stark tillväxt inom grön elproduktion!

Againity deltar på ORC2023 i Sevilla, Spanien

Den här veckan deltar vi på det 7:e internationella seminariet om ORC Power Systems (ORC2023) i Sevilla, Spanien. Vi är där för att utforska den senaste utvecklingen och dela med oss ​​av våra branschinsikter. Vi ser fram emot att bidra i diskussioner om nya teknologier och lösningar för att förbättra energiförsörjningen och oberoendet som en del av energiomställningen. Vi vill tacka Knowledge Centre on Organic Rankine Cycle technology (KCORC) och Universidad de Sevilla för att ha anordnat detta evenemang. Vi är glada över att vara en del av Organic Rankine Cycle-gemenskapen!

Från värme till kraftvärme – 3 snabba frågor med Tommy Fridlund och Dennis Lindgren på Västervik Miljö och Energi AB

1. Vad var anledningen till att ni valde att investera i en ORC-turbin?

När vi byggde om anläggningen så gjorde vi den helt fossilfri och då passade det bra att även komplettera med elproduktion.

2. Vilka reaktioner har ni fått kring projektet?

Internt har vi bara fått bra reaktioner och det har inte blivit något extra jobb för vår del. Det känns också tryggt och skönt att ORC-systemet är övervakat av er.
 
3. Hur ser (värmebolag) Västervik Miljö och Energi på elproduktionen?

Personligen tycker jag att det är ett jättebra komplement när man ändå har en anläggning som står. Det vi producerar täcker det som vi förbrukar vilket gör att man belastar elnätet betydligt mindre. 

Värmeverket i Flen

Bakgrund:

Fjärrvärmeproduktionen i Flen startade i början av 2000-talet och ägs av Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. På anläggningen finns bland annat två biobränslepannor där i huvudsak sågspån, skogsflis och bark från närområdet eldas. Solör Bioenergi har som mål att ta vara på skogens resurser och bidra till ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp, vilket tillsammans med minskade energikostnader motiverat en investering i en ORC-turbin. Sedan tidigare har Solör Bioenergi investerat i ORC-turbiner till värmeverken i Hörby, Svenljunga och Vilhelmina. 

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 99,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 519 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 467 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.


Ägare: Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Ort:
Flen
Bränsle:
Flis
Värmeproduktion:
43 GWh/år
Temp pannkrets:
122°C
Temp fjv-retur:
60°C
Againitys leverans:
ORC AT100
Förväntad elproduktion:
519 MWh/år

Värmeverket i Gamleby

Bakgrund:

Värmeverket i Gamleby ägs av Västervik Miljö och Energi AB, som de senaste åren satsat på en modernisering av värmeverket för att möjliggöra för en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion. I samband med detta valde Västervik Miljö och Energi att investera i en ORC-turbin som kopplas till en ny fliseldad 5 MW hetvattenpanna. Investeringen bidrar inte bara med minskade el- och nätkostnader, utan kommer också hjälpa verksamheten att nå sitt mål att bli klimatneutrala år 2030. 

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 90 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 350 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 315 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Västervik Miljö och Energi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Västervik Miljö och Energi AB
Ort:
Gamleby
Befintlig panna:
5 MW
Bränsle:
Flis
Värmeproduktion:
30 GWh/år
Temp pannkrets:
140°C
Temp fjv-retur:
55°C
Againitys leverans:
ORC AT100
Förväntad elproduktion:
350 MWh/år

Från värme till kraftvärme – 3 snabba frågor med Tommy Fridlund och Dennis Lindgren på Västervik Miljö och Energi AB

1. Vad var anledningen till att ni valde att investera i en ORC-turbin?

När vi byggde om anläggningen så gjorde vi den helt fossilfri och då passade det bra att även komplettera med elproduktion.

2. Vilka reaktioner har ni fått kring projektet?

Internt har vi bara fått bra reaktioner och det har inte blivit något extra jobb för vår del. Det känns också tryggt och skönt att ORC-systemet är övervakat av er.
 
3. Hur ser (värmebolag) Västervik Miljö och Energi på elproduktionen?

Personligen tycker jag att det är ett jättebra komplement när man ändå har en anläggning som står. Det vi producerar täcker det som vi förbrukar vilket gör att man belastar elnätet betydligt mindre. 

Värmeverket i Gislaved

Bakgrund:

Gislaved Energi AB äger fjärrvärmeanläggningen i Mossarp, som består av en skogsfliseldad 5 MW hetvattenpanna. För att minska sina interna elkostnader och samtidigt ta ett kliv i en klimatsmart riktning valde Gislaved Energi AB att investera i en ORC-turbin som möjliggör för hållbar, lokal elproduktion.  

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 200 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 770 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 690 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Gislaved Energi AB har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Gislaved Energi AB
Ort: Mossarp
Befintlig panna: 5 MW
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 31 GWh/år
Temp pannkrets: 123°C
Temp fjv-retur: 50°C
Againitys leverans: ORC AT200
Förväntad elproduktion: 770 MWh/år

Värmeverket i Finspång

Bakgrund:

Finspångs Tekniska Verk AB äger värmeverket i Finspång som förser orten med fjärrvärme. Värmeverket består av en avfallsförbränningsanläggning, där avfall som blir kvar efter materialåtervinning tas om hand och förbränns i en 10 MW avfallseldad panna. Verksamheten har som utgångspunkt att använda sig av klimatvänliga processer och för att utveckla sitt arbete mot ett hållbart energisystem valde Finspångs Tekniska att investera i en ORC-turbin.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 450 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 2 490 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 2 200 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.


Ägare: Finspångs Tekniska Verk AB
Ort: Finspång
Befintlig panna: 10 MW
Bränsle: Avfall
Värmeproduktion: 82 GWh/år
Temp pannkrets: 150°C
Temp fjv-retur: 50°C
Againitys leverans: ORC AT500
Förväntad elproduktion: 2 490 MWh/år

Värmeverket i Ystad

Bakgrund:

Ystad Energi AB äger värmeverket i Ystad som producerar 100 % förnyelsebar fjärrvärme. Anläggningens två huvudpannor är på 10 MW och eldar framför allt flisade grenar och toppar som blir kvar efter skogsavverkning. För att bli mindre beroende av elförsörjning via elnätet, där kapacitetsbrist blir ett allt vanligare problem, valde Ystad Energi att investera i totalt tre ORC-turbiner. De båda 10 MW-pannorna utrustas med varsin ORC-turbin och en tredje turbin kommer kopplas på en 5 MW-panna.  

Vår lösning:

Againity levererade tre automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 750 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannornas hetvatten. Totalt förväntas systemen producera 3220 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 2900 CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Ystad Energi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Ystad Energi AB
Ort: Ystad
Befintlig pannor: 2x10MW, 1x5MW
Bränsle: Flis
Total värmeproduktion: 110 GWh/år
Temp pannkrets: 140°C
Temp fjv-retur: 58°C
Againitys leverans: 3x ORC AT200
Förväntad elproduktion: 3220 MWh/år

Värmeverket i Vilhelmina

Bakgrund:

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB äger sedan 2014 värmeverket i Vilhelmina, där en fliseldad hetvattenpanna producerar fjärrvärme till kommunen, villor, hyresbostäder samt industrier. För att bli mer självförsörjande på elektricitet och samtidigt minska el-och effektbehovet i det lokala elnätet beslutade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB att investera i en ORC-turbin.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 250 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 830 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 700 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Solör Bioenergi Fjärrvärme AB har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Ort: Vilhelmina, Sverige
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 37 GWh/år
Temp pannkrets: 140°C
Temp fjv-retur: 59°C
Againitys leverans: ORC AT200
Förväntad elproduktion: 830 MWh/år

Againity at XXX WSC, Zakopane, Poland

Thank you Energika, NPS and BMP for the opportunity to attend XXX Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników in Zakopane, Poland, whose exhibition was organized as part of the heating industry Spring Meeting. It was great to meet you all and tell you more about Againity’s ORC solution for supplementing existing hot water boilers with electricity production.

Marcus Davidsson, Againity, Stanislaw Filipiak, NPS and Rikard Perérs, Againity