Nyheter

Årets framtidsbolag 2018!

Againity tackar för utmärkelsen årets framtidsbolag 2018! Serendipity Challenge samlar Sveriges och Nordens mest innovativa bolag. Välkommen förbi vår monter i Techarenan i Almedalen!  

Örkelljunga investerar i ORC-turbin

  Med en ORC-turbin från Norrköpingsbolaget Againity kommer biobränsle från lokala skogar att omvandlas till grön el på Örkelljunga Fjärrvärmeverk. Turbinens kapacitet på 250 kW el motsvarar snittbehovet hos 440 villor eller effekten från 18 000 m2 solceller, med den viktiga skillnaden att turbinen producerar som mest el på vintern när efterfrågan och spotpriset är som högst. Klimatbesparingen motsvarar över 1000 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av europeisk marginalel.

Rindi Syd och Solör Bioenergi beställer ORC till Hörby värmeverk

  Rindi Syd AB som ingår i Solör Bioenergi-gruppen investerar i en ORC-turbin från Againity för att bli egenproducent av grön el vid värmeverket i Hörby. Med hjälp av ORC-turbinen kommer delar av hetvattnet från värmeverkets fliseldade panna att omvandlas till el för lokal användning på värmeverket. – Vi ser Againitys ORC-lösningar som ett spännande alternativ där mer traditionella ORC-leverantörer och ångturbiner inte passar in när anläggningarna redan finns och

Againity nominerade till WWF:s utmärkelse Climate Solver 2018!

  Världsnaturfonden har utsett Againity till ett av de bolag vars klimatnytta är bland den största inom den nordiska startup-kretsen just nu. Syftet  med utmärkelsen Climate Solver 2018 är att uppmärksamma innovationer som kan göra stor klimatnytta i världen och samtidigt växa och ge exportintäkter och tillväxt. Mer info finns här. Vi är stolta över den fina nomineringen och ser fram emot att fortsätta vårt arbete för ett grönare energisystem!  

Againity nu ISO 9001 och 14001 certifierade

Efter att ha godkänts i en slutlig revision den 2 mars så innehar Againity nu certifieringarna ISO 9001 och 14001! Ett viktigt steg mot vår vision om ständiga förbättringar och ett genomgående miljöansvar.    

Bioenergitidningen skriver om ORC på värmeverk

Vi är mycket glada att Bioenergitidningen valt att skriva inte mindre än tre sidor om oss i senaste numret.  ORC-installationen vid värmeverket i Bräkne-Hoby har sedan december lockat närmare hundra nyfikna besökare. Vi skickar ett varmt tack till Bioenergitidningen hoppas att artikeln gör fler värmebolag och ägare av hetvattenpannor nyfikna på grön, lokal elproduktion!   Bioenergi 4/17 http://dp.hpublication.com/publication/4fb5feee/?p=27  Användare: Bioenergi, Lösenord: Pellets2018 https://bioenergitidningen.se/

ORC på avloppsreningsverk lyfts fram i NT

NORRKÖPING 05:00 | 2018-01-25   Againity och Norrköping Vatten och Avfall har tillsammans utvecklat ett nytt processteg som tar tillvara all biogas som blir över vid kommunens största avloppsreningsverk.   När avloppsvattnet renas bildas metangas som omvandlas till fordonsgas eller biogas, som den också kallas. Denna gas driver Norrköpings stadsbussar. Men eftersom reningsverket producerat mer gas än vad som har efterfrågats har man bokstavligt talat låtit en stor mängd gas gå

VD David Frykerås intervjuas i AffärsStaden

Againitys VD David Frykerås intervjuas i senaste upplagan av AffärsStaden. http://affarsstaden.se/esb-article/againity-skapar-energi-ur-energi/  

Från fjärrvärme till kraftvärme

I månadens nummer skriver Fjärrvärmetidningen om Againitys senaste ORC-installation och dess potential för grön elproduktion vid mindre fjärrvärmeanläggningar runtom i landet. ”Det här systemet ger samma verkningsgrad till samma kostnad per producerad kilowatt som ett betydligt större system”, säger VD David Frykerås. http://www.e-magin.se/paper/16v762g8/popup/1  

Againity med energiminister Baylan i New York

Är New York redo för grön elproduktion? Againity har äran att tillsammans med Energimyndigheten och energiminister Ibrahim Baylan sprida ordet om våra lösningar till New York stad, guvernör Cuomos kontor och deltagarna på Innovate46 på Nasdaq i New York.   Delar av den svenska delegationen i New York.